Mere color, unspoiled by meaning […] can speak to the soul in a thousand different ways

-Oscar Wilde

Soms zie ik kleuren bij mensen, die meestal gepaard gaan met een metaforisch beeld. Als dat gebeurt, kan dat een interessante wending geven aan het coachings-gesprek. Een nieuwe manier om te kijken naar een verhaal dat al vaak verteld is.

“Als bonus en wellicht grootste cadeau gaf Saskia het beeld dat ze van mij kreeg gedurende ons gesprek. In zorgvuldige, nauwkeurige en bescheiden bewoordingen schetste ze een beeld dat meteen zijn weg vond naar mijn hart. Ik hoefde het niet te begrijpen, maar ik ervoer het onmiddellijk als kloppend. Zonder verdere woorden helpt dit beeld mij een patroon (dat zich jarenlang heeft opgebouwd) te herkennen en te doorbreken. Wat een onverwachte en prachtige manier van coaching!”

Margriet

Een beeld kan ook uit twee delen bestaan. Vaak laat het eerste beeld een patroon of ingesleten gewoonte zien die in het verleden goed gewerkt heeft, maar die in het hier en nu niet meer helpend is en leidt tot energieverlies. Meestal is dit grijs van kleur. In het tweede beeld dat ik zie, spreekt dezelfde persoon iets anders in zichzelf aan, waardoor deze in zijn of haar kracht komt. De kleur verandert dan van dofgrijs naar helder wit, vaak gecombineerd met andere kleuren die duiden op bepaalde eigenschappen of talenten.

Zo zag ik bij een cliënt met vermoeidheidsklachten, een beeld waarin deze zich had vastgeklampt aan een rad van fortuin. Het rad werd aangezwengeld door externe omstandigheden. Ongeacht de stand van het rad wist de cliënt zich goed te redden, hij maakte er het beste van, of het hoofd nu links zat en de voeten rechts of omgekeerd. Maar dit kostte veel energie, het hele beeld was grijs van kleur. In het tweede plaatje kwam het rad tot stilstand op het moment dat de cliënt rechtop stond. Het beeld werd wit en het rad verdween.
Hierdoor voelde de cliënt zich uitgenodigd om met andere ogen te kijken naar de keuzes die hij maakte in zijn werk en in zijn priveleven.

De kwaliteit van metaforen is, dat ze een nieuw inzicht geven in een verhaal dat vaak verteld is, maar nog niet helemaal doorvoeld.